OpenStack

OpenStack - wolne i darmowe oprogramowanie na licencji Apache (Open Source). Początkowo powstało jako oprogramowanie do świadczenia usług IaaS. Efektem ogromnego zainteresowania i zaangażowania poważnych partnerów i ogromnej rzeszy programistów było rozwinięcie pełnego systemu do uruchamiania chmury (cloud) zarówno prywatnej jak i publicznej.

Obecnie OpenStack stał się uniwersalnym systemem operacyjnym do budowy chmury, pozwalającym na zarządzanie dużymi pulami zasobów w postaci mocy obliczeniowej (CPU), przestrzeni dyskowej (storage) i sieci w całym Data Center. Zarządzanie odbywa się poprzez interfejs WWW i wykorzystuje wiele gotowych widoków (dashboard) z graficzną reprezentacją stanu zasobów i systemów.

Oprogramowanie to zostało zaimplementowane w wielu produktach komercyjnych, m. in.:

OpenStack został podzielony na kilka głównych bloków funkcjonalnych:

Architektura OpenStack
  • OpenStack Compute - dostarcza mechanizmy zarządzania dużymi sieciami maszyn wirtualnych.
  • OpenStack Storage - zapewnia zarządzanie zarówno urządzeniami blokowymi (Block Storage) jak np. dyski twarde oraz obiektowymi zasobami (Object Storage) jak np. klastrowy system plików Lustre.
  • OpenStack Networking - skalowalny system zarządzania siecią i adresacją IP.

Jedną z ważnych cech OpenStack jest możliwość współpracy (a dokładnie zarządzania) popularnymi systemami wirtualizacji (hypervisor):

  • VMware
  • Hyper-V
  • KVM
  • Xen

Pełnę listę można znaleźć tutaj. Bardzo wygodna jest możliwość zarządzania kilkoma środowiskami wirtualizacyjnymi, co pozwala zintegrować różnorodne zasoby w rozbudowanych organizacjach.


Polecamy kontakt z firmą NOITE prowadzącą szkolenia z sieci komputerowych oraz systemu Linux, jak również z zagdanień Cloud, w których zawarte są informacje na temat OpenStack.